Çerez politikamız

Çerez politikamız

Customs Support Group B.V. ("Customs Support" veya "Şirket" veya Biz”) ortak veri sorumlusu olarak sahip olduğumuz https://www.customssupport.com/("Site") internet sitesi kapsamında elde edilen ve işlenen kişisel verilerin gizliliğini önemser.

Site Ziyaretçileri için işbu Gizlilik Bildirimi ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("DP Kanunu") uyarınca Site'nin işletilmesi dolayısıyla elde edilen ve/veya toplanan kişisel verilerin işlenmesi ve Site kullanıcıları/ziyaretçileri tarafından çerezlerin yerleştirilmesi hakkında sizleri bilgilendirmeyi ve Site'de kullanılan çerezlerin kullanım amaçları ve türleri ile bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğiniz konusunda sizleri bilgilendirerek DP Kanunu kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirmeyi amaçlıyoruz.

Sitemizi ziyaretleriniz sırasında deneyiminizi geliştirmek için bilgisayar, tablet veya akıllı telefon aracılığıyla çerezler, pikseller ve gifler ("çerezler") gibi belirli teknolojilerden faydalanıyoruz. Bu teknolojilerin kullanımı, DP Kanunu da dahil olmak üzere yürürlükteki mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Yöntemleri ve Hukuki Dayanakları

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Customs Support tarafından DF Kanunu'nun 5/2 maddesi uyarınca, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, hakların tesisi ve meşru menfaatler için gerekli ve gerekli işlevsel çerezler ile analitik çerezler vasıtasıyla işlenmektedir. Hedefleme, reklam ve analiz çerezleri, açık rızanıza istinaden aşağıda belirtilen kanallar aracılığıyla toplanmakta olup, otomatik veya otomatik olmayan, sözlü, yazılı veya elektronik olarak gelecekte eklenebilecek diğer kanallar aracılığıyla da toplanabilecektir.

Zorunlu Çerezler:

Bu çerezler, Site'de gezinmenize ve Site'nin güvenli alanlarına erişim gibi istediğiniz özellikleri kullanmanıza olanak tanır. Bu çerezler olmadan Site'nin işleyişini sağlayan hizmetler sağlayamayız.

Gerekli İşlevsel Çerezler:

Analitik çerezler ziyaretçilerin en sık hangi sayfaları ziyaret ettikleri ve internet sayfalarından hata mesajları alıp almadıkları gibi internet sitesini nasıl kullandıkları hakkında bilgi toplar. Bu çerezler ziyaretçiyi kişisel olarak tanımlayabilecek bilgileri toplamaz. Bu çerezler tarafından toplanan tüm bilgiler bir araya getirilerek anonim hale getirilir. Yalnızca bir internet sitesinin işleyişini iyileştirmek için kullanılırlar. Bu çerezler alternatif olarak (i) doğrudan site yöneticisi tarafından konsolide bir şekilde bilgi toplamak ve (ii) çerezleri kullanan kullanıcıları tanımlama yeteneğini azaltmak için uygulanan özel yöntemlerle (örneğin, IP adreslerinin önemli bir bölümünü maskelemek) ve üçüncü taraflarca yalnızca hizmet sağlamak için kullanılan üçüncü taraflarca yönetilmek için kullanılabilir. Örneğin çerez verilerini ayrı ayrı, mevcut kişisel verilerle karşılaştırmadan veya zenginleştirmeden kullanırlar.

Analitik Çerezler:

İnternet sitesini ziyaret eden sayısı, internet sitesinde görüntülenen sayfaların tespiti, internet sitesinin ziyaret saatleri, internet sitesi sayfalarındaki kaydırma hareketleri ve benzeri analitik sonuçlar analitik çerezler tarafından üretilmektedir. Internet sitesini analiz etmek ve internet sitesine yansıyan pazarlama faaliyetlerinin performansını analiz etmek için sitemizi ziyaretiniz sırasında Google Analytics 4, HubSpot Analytics ve Microsoft Clarity'yi kullanıyoruz. Verileriniz toplanır ve tanımlayıcı çerez kullanılarak maskeleme yöntemi kullanılarak anonimleştirme ilkesine dayalı bir kullanıcı profili oluşturulur. IP adresiniz ya hiç kaydedilmez ya da bir parçası olarak kaydedildikten hemen sonra anonimleştirilir.

Performans, Kişiselleştirme, Hedefleme, Reklam ve Pazarlama Çerezleri:

Bu etkinlikler için aşağıdaki araçlar kullanılır:

Google Analytics4: _ga_*, _ga, _gat_*, _gid, FPID, FPLC

Hubspot: _cfuvid, __hssc ,__hssrc ,__hstc, hubspotutk

Microsoft Clarity: ANONCHK, MR, SM, MUID, CLID, _clck, _clsk

LinkedIn: li_fat_id, AnalyticsSyncHistory, UserMatchHistory, bcookie, li_gc, li_sugr, lidc, bscookie

Bing Ads: MR, MUID, SRM_B, _uetsid, _uetvid, _uetsid_exp,

Google Ads: IDE, test_cookie, _gcl_aw, FPAU, FPGCLAW, wbraid, _gcl_au

Salesforce: sfcc

Salesfeed: zcl.*, YSC

Youtube: __sak, yt-player-bandwidth, yt-player-headers-readable, yt-player-performance-cap, yt-remote-connected-devices, yt-remote-device-id, ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY VISITOR_INFO1_LIVE

İşlevsel Çerezler:

Bu çerezler internet sitesinin kullanılabilirliğini ve performansını iyileştirmemize ve çeşitli özellikler sunmamıza olanak tanır. Bize internet sitesinin nasıl kullanıldığı hakkında bilgi sağlarlar. İşlevsel çerezler örneğin dil ayarlarını kaydedebilir. Anonim bilgiler toplarken bu çerezler diğer internet sitelerindeki faaliyetlerinizi izleyemez.

Flash Çerezler

İnternet sitesinde yer alan görüntü veya ses içeriklerinin aktif hale getirilmesini sağlamak amacıyla kullanılan çerez türleridir.

Özelleştirme Çerezleri:

Bu çerezler kullanıcıların bir internet sitesinin farklı sayfalarındaki tercihlerini hatırlamak için kullanılır. Örneğin seçtiğiniz dil tercihini hatırlamak gibi seçimler.

Oturum Çerezleri

Oturum çerezleri ziyaretçilerin İnternet Sitesi'ni ziyaretleri süresince kullanılan geçici çerezlerdir ve tarayıcı kapatıldıktan sonra silinmektedir. Bu tür çerezlerin kullanılmasının öncelikli amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesi'nin sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamaktır. Örneğin birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formları doldurmanıza olanak tanır.

Israrcı Çerezler

Israrcı çerezler İnternet Sitesi'nin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir. Bu çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar aracılığıyla cihazınızda saklanır. Israrcı çerezlerin bazı türleri İnternet Sitesi'ni kullanım amacınız gibi faktörlere dayalı olarak kişiselleştirilmiş öneriler sunmak için kullanılabilir. Israrcı çerezler ile İnternet Sitemizi aynı cihazı kullanarak tekrar ziyaret ettiğinizde, cihazınızda İnternet Sitemiz tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığını kontrol eder. Varsa siteyi daha önce ziyaret ettiğinizi tanır, buna göre size ulaştırılacak içeriği belirler ve bu sayede size daha iyi bir hizmet sunar.

Çerezlerin Detayları

[CODE FROM CMP FOR COOKIE LIST]
 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz Kanunu'nun 5/2 maddesinde düzenlenen işleme şartları çerçevesinde aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir: (i) teknik sebeplerden dolayı internet tarayıcınız İnternet Sitemize eriştiğinde internet sunucumuza gönderilen bilgiler (erişim tarihi, saati, yönlendiren internet sitesinin URL adresi, erişilen dosyalar, aktarılan veri hacmi, tarayıcı türü ve sürümü,  işletim sistemi ve IP adresi),  (ii) Sitenin işlevselliğini sağlamak ve (iii) hataları düzeltmek ve güvenlik olaylarını açıklığa kavuşturmak için ve Almanya'da saklanır.

 1. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere ve/veya Yurt Dışına Aktarılması

Kişisel verileriniz işbu Çerez Politikası'nın "Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları" başlıklı bölümünde belirtilen amaçlara uygun olarak, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla depolama, arşivleme, barındırma (örneğin sunucu, hosting, yazılım, bulut bilişim) alanlarında destek sağlayan üçüncü kişilere, DP Kanunu'nun 8. ve 9. maddeleri kapsamında gerekli teknik tedbirler alınarak aktarılmaktadır. Aynı zamanda iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve planlanması özelinde iş ortaklarımız ve birlikte çalıştığımız grup şirketleri; analitik hizmet aldığımız firmalar; Hubspot kullanımı nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri; ve talep üzerine yasal makamlar ile de paylaşılmaktadır. Şirketin ana merkezinin Hollanda'da bulunduğunu ve bu nedenle verilerin aktarılabileceğini lütfen unutmayın.

Üçüncü taraf çerezleri

Internet sitemiz üçüncü taraflarca kontrol edilen internet sitelerine (YouTube gibi) bağlantılar sağlar. Bu çerezler veya üçüncü tarafların bunları nasıl kullandığı üzerinde hiçbir kontrolümüz yoktur. Kullanılabilecek çerezler hakkında bilgi için ilgili üçüncü tarafın gizlilik politikalarını kontrol etmenizi öneririz.

 1. Sahip Olduğunuz Haklar

DP Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca Customs Support’a başvurarak aşağıdaki haklara sahip olursunuz;

 • Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde amaç, süre ve meşruiyet ilkeleri dâhilinde değerlendirilebilmesi için Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel Verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin münhasıran otomatik yollarla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
 • Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Ayrıca, her durumda çerezleri kontrol etme hakkına sahipsiniz. Aşağıda yer verilen kanal üzerinden dilediğiniz zaman tarayıcı ayarlarınızı değiştirerek çerez tercihlerinizi kişiselleştirme imkânına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=tr&sjid=4460243206458121750-EU

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/tr-tr/windows/tan%C4%B1mlama-bilgilerini-silme-ve-y%C3%B6netme-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Edge: https://support.microsoft.com/tr-tr/windows/microsoft-edge-g%C3%B6z-atma-verileri-ve-gizlilik-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd

Firefox: https://support.mozilla.org/tr/kb/%C3%87erezleri%20engellemek

Safari (Mac): https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/sfri11471/mac

Safari (iPhone): https://support.apple.com/tr-tr/HT201265

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'e (Communiqué on the Procedures and Principles of Application to Data Controller) uygun olarak marketing@customssuport.com adresine iletebilirsiniz.