GİZLİLİK BİLDİRİMİ

Customs Support Group ("Customs Support" veya "Şirket" veya "Biz") çevrimiçi kanallarımızı ziyaretleriniz sırasında deneyiminizi geliştirmek için https://www.customssupport.com/ alan adına sahip web sitemizde ("Web Sitesi") çerezler, pikseller, gifler ve diğer teknolojileri ("çerezler") kullanmaktadır. Türkiye'de 5460 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki tüm fikri mülkiyet haklarına sahibiz.

Bu Gizlilik Bildirimi’nin ("Gizlilik Bildirimi") amacı tarafımızca işletilen Site'ye erişimi olan tüzel kişilerin temsilcileri de dahil olmak üzere tüm ziyaretçilerin ("Veri Sahibi") ziyaretleri sırasında elde edilen kişisel verilerin işlenmesi ve çerez kullanımı hakkında bilgi vermektir. Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("DEF Kanunu") olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

İnternet Sitemizde yer alan çerezlerin ve/veya benzer teknolojilerin kullanımını geri alma, türlerini veya işlevlerini değiştirme veya yeni çerezler ekleme hakkımız saklıdır. Bu nedenle Gizlilik Politikasında yer alan hükümleri herhangi bir zamanda değiştirme hakkımız saklıdır; güncel bilgilere Çerez Politikamız üzerinden ulaşabilirsiniz. 

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

İnternet Sitesi’ni ziyaretiniz boyunca  çerezlerin yerleştirilmesi nedeniyle işlem gerçekleştirilecektir; bize sunmuş olduğunuz ürün/hizmetlerimiz ile ilgili soru ve cevaplarınızı takip etmek ve gerekli yönlendirmeleri yapılacaktır; size ürün ve hizmetlerimizle ilgili ticari iletiler gönderilecektir; İnternet Sitesi’ni geliştirilecektir, İnternet Sitesi ve şartları ile ilgili önemli güncellemeleri size gönderilecektir; sizin veya üçüncü tarafların haklarını korumak,  menkul kıymetler, mülkler ve operasyonlar ve Şirketin savunma haklarını kullanmak veya resmi taleplere veya iletişim sorunlarına yanıt vermek için gerekirse kişisel verilerin işlenecektir.

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Dayanakları

İnternet Sitesi'ni ziyaretiniz boyunca kişisel verileriniz, Şirketimizin DEF Kanunu'nun 5/2 maddesi kapsamındaki meşru menfaatleri ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi amacıyla teknik iletişim dosyaları olan çerezler vasıtasıyla elektronik ortamda ve İnternet Sitesi'nde Şirketimiz ile iletişime geçmenizi sağlayan sayfaya bilgilerin girilmesi suretiyle, bültenimize abone olarak ve bize bir e-posta göndererek veya Şirket ile iletişiminiz sırasında elektronik ortamda toplanmaktadır.

 1. İşlenen Kişisel Verileriniz

İnternet Sitesi'ni ziyaretiniz boyunca, IP adresi, coğrafi konum, tarayıcı türü ve sürümü ve işletim sistemi dahil olmak üzere bilgisayarınızla ilgili bilgilerin yanı sıra tarayıcı türünüz ve sürümünüz ve referans kaynağı, ziyaret süresi, sayfa görüntülemeleri ve sitede gezinme yolları dahil olmak üzere bilgisayarınızın işletim sistemi hakkındaki bilgiler işlenebilir. Customs Support ile ilgili haber bültenine abone olmanız halinde, kişisel verileriniz e-posta adresinizle sınırlıdır. Web sitesinde yer alan 'İletişim' bölümünden Customs Support ile iletişime geçtiğinizde, kişisel verileriniz şirket türünüz, adınız, soyadınız, şirket adınız, e-posta adresiniz, hizmet seçiminiz bilgilerini, paylaşmayı tercih ederseniz telefon numaranızı içerir.

 1. Kişisel Veri Aktarımı

İnternet Sitemizi ziyaretiniz neticesinde elde edilen kişisel verileriniz, işbu Gizlilik Bildirimi'nin "Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları" bölümünde belirtilen amaç veya amaçlara uygun olarak, DEF Kanunu'nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen aktarım şartları çerçevesinde aktarılabilecektir. Bu aktarımlar, (i) Yönetim'in bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi  amacıyla depolama, arşivleme ve barındırma (sunucu, hosting, program, bulut bilişim) gibi alanlarda yurt dışındaki üçüncü kişilerden alınan destekleri, (ii) faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması amacıyla hukuki ve ilgili alanlarda destek sağlayan danışmanlık firmalarını ve yasal haklarımızı savunmak amacıyla kişisel verilerinizi kullanmayı içerebilir. Bir anlaşmazlık durumunda ve (iv) yasal veya düzenleyici yükümlülüklerin veya taleplerin yerine getirilmesi için gerekli olduğu ölçüde yetkili kurum ve kuruluşlara da aktarılabilecektir. Aynı zamanda iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve planlanması özelinde iş ortaklarımız ve birlikte çalıştığımız grup şirketleri; analitik hizmet aldığımız firmalar; çerezlerin kullanımı nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri ile de paylaşılmakta. Şirketimizin ana merkezinin Hollanda'da bulunduğunu ve bu nedenle verilerin aktarılabileceğini lütfen unutmayın.

 1. Sahip Olduğunuz Haklar

DEF Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca Customs Support’a başvurarak aşağıdaki haklara sahip olursunuz;

 • Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde amaç, süre ve meşruiyet ilkeleri dâhilinde değerlendirilebilmesi için Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel Verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin otomatik yollarla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
 • Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Çerezlerin kullanımı ile ilgili olarak, dilediğiniz zaman tarayıcınız üzerinden ayarlamalar yaparak kişiselleştirme hakkına sahip olduğunuzu önemle belirtmek isteriz. Lütfen Çerez Politikamızıveya ayrıntılı bilgi için ziyaret edin.

Kişisel verileriniz Customs Support tarafından gerekli teknik altyapı sağlanarak bilgi güvenliği standartlarına ve prosedürlerine uygun olarak büyük bir titizlikle saklanmaktadır. Haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebligat (Communiqué on the Procedures and Principles of Application to Data Controller) uygun olarak marketing@customssupport.com adresine iletebilirsiniz.