Kullanım koşulları

İşbu kullanım koşulları ("Kullanım Koşulları"), Customs Support Group ("Customs Support" veya "Şirket") tarafından, Customs Support tarafından işletilen internet sitesinin https://www.customssupport.com/ ("Site") kullanımına ilişkin hüküm ve koşulları belirlemek amacıyla  hazırlanmıştır. Site'ye erişen tüm ziyaretçiler ("Kullanıcı"), işbu Kullanım Koşulları'nda yer alan hükümleri kabul etmiş sayılır.

Lütfen bu Site’ye göz atmadan ve Site’yi, hizmetleri ve sunulan diğer özellikleri kullanmaya başlamadan önce bu Koşulları dikkatlice okuyun. Bu Siteye göz atarak ve Siteyi, hizmetleri ve sunulan diğer özellikleri kullanarak, bu Koşulların bağlayıcılığını kabul etmiş sayılırsınız. Bu Koşulların bağlayıcılığını kabul etmiyorsanız, lütfen bu Site’yi ve hizmetlerini veya sunulan diğer özellikleri kullanmaktan kaçının.

BU ŞARTLARLA İLGİLİ HERHANGİ BİR SORUNUZ VARSA, LÜTFEN BİZE MARKETING@CUSTOMSSUPPORT.COM ADRESİNE BİR E-POSTA GÖNDERİN.

Site'nin Kullanımı: İşbu Site'de yer alan ve Customs Support ve Customs Support tarafından yetkilendirilen üçüncü kişilere  ait telif haklarına tabi sayfalar ve ekranlar ile tüm ürün, hizmet, içerik, malzeme, bilgi, veri, komut dizileri, yazılım, kod, mobil cihaz uygulamaları ve diğer çeşitli özellik ve uygulamalara ilişkin tüm haklar, mülkiyet ve sair haklar (topluca, bu Site’den erişilebilen, bu Site aracılığıyla sağlanan veya bu Site’de atıfta bulunulan  "Hizmetler") Customs Support'un ve ilgili üçüncü tarafların mülkiyetindedir. Kullanıcı olarak Site'de tarafınızca sağlanan tüm bilgilerin doğru, eksiksiz, yanıltıcı olmadığını, yanlış, eksik veya yanıltıcı bilgilerden doğabilecek her türlü zarar ve cezalardan münhasıran sorumlu olduğunuzu ve Customs Support'ın bu hususta uğrayabileceği doğrudan, dolaylı ve her türlü zararı derhal ve nakit olarak tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

Bir Kullanıcı olarak spam gönderme, virüs yayma, Truva atları ve diğer benzer kötü amaçlı yazılımlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Sitenin çalışmasını bozan veya engelleyen herhangi bir faaliyet, eylem veya işlemde bulunmayacağınızı ve bu tür faaliyetler, eylemler veya işlemlerde bulunan üçüncü taraflarla herhangi bir ilişkiniz olmayacağını kabul ediyorsunuz.

Kullanıcıların Site, e-posta veya başka herhangi bir yolla Site’nin istenmeyen ticari veya diğer e-posta türlerini göndermeleri ve ayrıca kullanıcı adlarını veya e-posta adreslerini elektronik olarak veya başka yollarla toplamak dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Site ile ilgili herhangi bir yasa dışı faaliyette bulunmaları yasaktır. Site amacı dışında veya yetkisiz bir şekilde kullanılamaz.

Bu internet sitesini kullanmak için bir hesap oluşturmanıza gerek yoktur. Bununla birlikte iletişim kanalları aracılığıyla veya haber bültenlerine abone olurken bize bilgi vermelisiniz. Bu bilgiler Customs Support bülteninizin veya iletişim bilgilerinizin ("Bilgiler") bir parçası haline gelir. Customs Support ile ilgili haber bültenine abone olursanız, Bilgileriniz e-posta adresinizle sınırlıdır. İnternet sitesindeki 'İletişim' bölümünden Customs Support ile iletişime geçtiğinizde, Bilgileriniz şirket türünüzü, adınızı, soyadınızı, şirket adınızı, e-posta adresinizi, hizmet seçiminizi ve paylaşmayı seçerseniz telefon numaranızı içerir. Bu site üzerinden iletişim kurarak,  paylaşmış olduğunuz bilgilerinizin doğru, gerçek ve eksiksiz olduğunu beyan ve taahhüt etmektesiniz. Bilgilerinizin yanlış olduğu tespit edilirse, yasal masraflar ve avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere bunun sonucunda her türlü zararı Customs Support'ne tazmin etmeyi kabul edersiniz.

Eğer; ancak Customs Support her türlü tazminat, idari para cezası ve benzeri tutarları ödemekle yükümlü tutulur ise, Customs Support söz konusu tazminatları, idari para cezalarını ve diğer yaptırımları sizden geri alma hakkını saklı tutar.

Fikri Mülkiyet Hakları, İzin Verilen Kullanım ve Genel Kullanım Kısıtlamaları

Bu İnternet sitesinde yer alan sayfalar ve ekranlar ile bu İnternet sitesinde yer alan, bu İnternet sitesi üzerinden ulaşılan veya bu İnternet sitesinde atıfta bulunulan tüm Hizmetler'e ilişkin tasarruf ve diğer haklar, Customs Support'un ve Customs Support'a hak veren üçüncü kişilerin sahip olduğu fikri mülkiyet eserleri olarak telif hakkına tabi olan Customs Support ve söz konusu üçüncü kişilere aittir. Customs Support, bu Hizmetleri, Hizmetlerin amaçlanan amacına uygun olarak ve bu Koşullara tabi olarak kullanmanız ve görüntülemeniz için size yalnızca sınırlı, kişisel, geri alınabilir, münhasır olmayan, devredilemez ve alt lisans verilemez bir izin verir. Hizmetlerin bir parçası olarak burada yer alan bazı bilgiler özel, gizli, hassas ve/veya ticari sırlar Customs Support olarak kabul edilir. Bu nedenle bu tür bilgileri gizli tutmanız ve üçüncü şahıslara veya kuruluşlara ifşa etmemeniz gerekmektedir. Burada açıkça belirtilmedikçe ve yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde, Hizmetleri kopyalama, indirme, görüntüleme, rekabet amacıyla karşılaştırma veya başka herhangi bir yetkisiz şekilde kullanma, gerçekleştirme, çoğaltma, dağıtma, değiştirme, düzeltme, değiştirme, farklılaştırma, Hizmetler'i kullanma, genişletme veya Hizmetler’den türev çalışmalar oluşturma, tersine mühendislik yapma ve kodu dönüştürme,  komut dizisi ve Hizmetleri oluşturan veya kaynak koduna erişme hakkına sahip olan yazılım söz konusudur. Bu sınırlı lisans bu Koşullardan herhangi birini ihlal etmeniz durumunda bildirimde bulunmaksızın otomatik olarak sona erecektir. Fesih durumunda ise indirilen tüm uygulamaları, içeriği ve basılı materyalleri derhal silmeli ve imha etmelisiniz.

Bu Site, Customs Support’a ve/veya üçüncü taraflara ("Hak Sahipleri") ait ticari adlar, ticari markalar, hizmet markaları, logolar, telif hakları veya diğer materyalleri ("Materyaller")  içerir. Kullanıcı, Materyaller'in mülkiyet haklarının ilgili Hak Sahipleri'ne ait olduğunu ve işbu Site'nin kullanımının kullanıcılara Materyaller'e ilişkin herhangi bir hak vermediğini kabul eder. Kullanıcı, Materyalleri kendi çıkarları için değiştirmeyecek, farklılaştırmayacak veya kullanmayacak veya Materyallere zarar verebilecek herhangi bir eylemde bulunmayacaktır. Materyallerin tüm hakları saklıdır ve Hak Sahiplerinin açık yazılı izni olmadan kullanımları yasaktır.

Site'yi oluşturan tüm yazılımların kaynak kodu, sistemde yer alan veri kodu, yazılım ve veri tabanı ile bunların geliştirilmiş versiyonları ile madde 21 "Veri işleme", madde 22 "çoğaltma", madde 23 "Dağıtım", madde 24 "temsil" ve madde 25 "İşaret Yoluyla Umuma İletim" altında düzenlenen tüm fikri mülkiyet hakları (telif hakkı ve diğer haklar dahil),  5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun "Kamuya Açıklanma Hakkı", 15. "İsim Bildirme Hakkı" ve 16. "Eserin Değiştirilmesini Önleme Hakkı" başlıklı 14. maddelerinde düzenlenen manevi hakların kullanılması yetkisini de içeren "Ses ve/veya Görüntüler" herhangi  bir coğrafi, zamansal,  içerik, ortam veya sayısal sınırlar ve Customs Support'un yazılı açık izni olmaksızın tamamen veya kısmen işlenemez veya tersine mühendislik uygulanamaz, doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekil ve surette çoğaltılamaz, her ne suretle yayılırsa yayılsın, kamuya açık yerlerde işaret, ses veya görüntüyle kamuya açık bir şekilde temsil edilemez, dijital ortamlarda ve/veya mobil cihazlarda kullanılamaz, umuma iletilemez, üçüncü kişilerin erişimine açılamaz, veri taşıyıcılarına kaydedilemez, görsel veya işitsel herhangi bir çalışmada kullanılamaz veya işaretler vasıtasıyla umuma iletilemez, sesler ve/veya görüntüler veya yeniden yayın yoluyla, sergilenen, değiştirilen, uyarlanan veya tercüme şeklinde kopyalanamaz.

Kullanıcının bu düzenlemelere aykırı davrandığının tespit edilmesi halinde, Customs Support kullanıcının Site'ye erişimini derhal engelleyebilir. Customs Support fikri mülkiyet haklarına ilişkin olarak faiz ve ilgili masraflar da dahil olmak üzere her türlü maddi ve manevi zararın tahsili de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü hukuki ve cezai yollara başvurma hakkını saklı tutar.

Siteye Erişim ve Değişiklikler: Siteye erişimin engellenmesine ilişkin mahkeme kararları ve Customs Support'un kontrolü dışındaki teknik aksaklıklar da dahil olmak üzere mücbir sebepler veya benzeri nedenler olması durumunda, Customs Support tamamen kendi takdirine bağlı olarak ve herhangi bir zamanda, tüm hizmetlere veya hizmetlerin bir kısmına veya tüm Kullanıcılar için Site’ye erişimi kısıtlayabilir. Customs Support herhangi bir özelliğin veya içeriğin kullanılamaması, değiştirilmesi, askıya alınması veya geri çekilmesinden Kullanıcılara ve/veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu tutulamaz. Customs Support ise Site'de yer alan herhangi bir içerikte önceden haber vermeksizin tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler Site'de yayınlandığı andan itibaren geçerli olacaktır.

Bilgiler, Hatalar ve Yanlışlar: Bu Site’de gösterilen tüm ürün, program ve hizmet teklifleri, bu teklifler için geçerli olan şartlara, koşullara, lisanslara ve kısıtlamalara tabidir. Bu Site’de gösterilen ürünlerin, programların ve hizmetlerin açıklamalarında, resimlerinde ve diğer tasvirlerinde hatalar ve yanlışlıklar meydana gelebilir. Customs Support bu tür bilgilerin doğruluğu ve eksiksizliği ile ilgili hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez. Customs Support, Sitede size sağlanan herhangi bir bilginin doğru olduğundan emin olmak için elinden gelenin en iyisini yapacaktır, ancak Customs Support, Site’deki bilgilerin her zaman güvenilir, doğru, eksiksiz veya belirli bir amaca uygun olacağını garanti etmez.  Customs Support, Site’deki bilgilerin doğruluğuna veya güncelliğine güvenmenizin bir sonucu olarak uğradığınız kayıplardan sorumlu değildir.

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik: Customs Support'un Kullanıcı verilerinin toplanması, kullanılması ve saklanması ile ilgili uygulamaları ve politikaları için lütfen İnternet Sitesi Gizlilik Bildirimi'ni ("Gizlilik Bildirimi") okuyunuz. Gizlilik Bildirimi bu Kullanım Koşullarının ayrılmaz bir parçasıdır.

Elektronik İletişim: Costums Support'un sizinle iletişim kurması gerekiyorsa (geçerli veri koruma yasası açısından açık rıza vermek ve elektronik ticari iletiye izin vermek dahil), Customs Support bunu elektronik olarak, örneğin e-posta yoluyla yapacaktır. Mesajlar gönderildiği gün teslim edilmiş sayılacaktır. Customs Support bize verdiğiniz iletişim bilgilerini kullanarak size mesaj gönderecektir. Bu nedenle lütfen bize doğru iletişim bilgilerini verdiğinizden emin olun ve değişirse bizi güncel tutun.

Feragatname: Customs Support tüm ima edilen garantileri, koşulları veya diğer şartları hariç tutar ve sizin veya bir başkasının Siteyi kullanması veya işlevselliğine veya içeriğine güvenmesi sonucunda ortaya çıkan herhangi bir kayıp veya hasar için hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Sorumluluk: Customs Support herhangi bir ima edilen garanti, koşul veya diğer şartlara halel getirmeksizin, Kullanıcı’nın veya herhangi bir üçüncü tarafın Site’yi kullanmasından veya işlevselliğine veya içeriğine güvenmesinden kaynaklanan herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu olmayacaktır. YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, CUSTOMS SUPPORT TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE ÜÇÜNCÜ TARAF HAKLARININ İHLAL EDİLMEMESİNE İLİŞKİN ZIMNİ GARANTİLER DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE TÜM ZIMNİ GARANTİLERİ VE KOŞULLARI VE AYRICA TİCARİ İŞLEM VEYA TİCARİ KULLANIMDAN KAYNAKLANAN GARANTİLER VE KOŞULLARI REDDEDER. CUSTOMS SUPPORT BU SİTE’NİN, HİZMETLERİN, SAKLANAN VERİLERİN VE DIĞER BİLGİLERİN VE DİĞER ÖZELLİKLERİN KULLANIŞLILIĞI, DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ, EKSİKSİZLİĞİ, YASALLIĞI VE İŞLEVSELLİĞİ İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR BEYAN, GARANTİ VEYA TEMİNAT DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE AÇIK VEYA İMA EDİLEN HİÇBİR BEYAN, GARANTİ VEYA TEMİNAT VERMEZ.

Feragat Etmeme: Customs Support’un bu Kullanım Koşullarında sağlanan herhangi bir hakkı kullanmaması, bu haklardan feragat ettiği şeklinde yorumlanmayacaktır.

Bölünebilirlik: Kullanıcı Koşulları'nda yer alan herhangi bir hükmün geçersizliği, geri kalan hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

Geçerli Kanun: Bu Kullanım Şartları, adresinize en yakın gümrük hizmeti için Customs Support’un faaliyet gösterdiği ülkenin kanunlarına tabidir ve bu kanunlara göre yorumlanmalıdır.